Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig energilösning som värmer upp bostäder och lokaler genom varmt vatten. Fjärrvärmen består av tre delar. En fjärrvärmecentral som finns i ditt hus, ett fjärrvärmenät och en produktionsanläggning, i vårt fall Korstaverket.

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet via en värmeväxlare till ditt uppvärmningssystem och varmvatten. Fjärrvärmen är noggrant dimensionerad så att värmen ska räcka till alla, även när alla duschar samtidigt. Du kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralens reglerutrustning resten.

Produktion
Fjärrvärmen produceras i våra förbränningsanläggningar där vattnet värms genom förbränning av olika bränslen. Ofta finns det flera typer av produktionsanläggningar i ett fjärrvärmenät. I våra baslastanläggningar använder vi billigast möjliga miljövänliga bränslen, till exempel avfall, industriell spillvärme samt värme från kraftvärmeproduktion. I vårt fjärrvärmenät finns också reservanläggningar som används vid störningar och underhållsarbeten.

Distribution
Under Sundsvalls gator sträcker sig vår 30 mil långa fjärrvärmeledning som pumpar ut vattnet till dig. För att driva runt fjärrvärmevattnet används pumpar som normalt finns vid produktionsanläggningarna. I våra större fjärrvärmenät har vi också pumpstationer ute i näten.

Sundsvallsbron är nu Sveriges längsta broledning för fjärrvärme och ger oss möjlighet att förlänga vårt huvudnät vilket bidrar till att ytterligare trygga värmeförsörjningen till områdena Skönsmon och Östermalm.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer