Serviceavtal

Fördelarna med serviceavtal är många. Du slipper fundera över service, tillsyn och kontroll av din fjärrvärmecentral och får samtidigt en mer driftsäker och ekonomisk uppvärmning. 

Detta ingår:

  • Fri service och felavhjälpning 07.00-16.00
  • Servicebesök vartannat år
  • Protokoll, dokumentation och offert på eventuella åtgärder
  • Telefonsupport hela året, dygnet runt
  • Tillgång till service hela året, dygnet runt
  • Rabatt på reservdelar, material och arbetskostnad

Vi erbjuder serviceavtal för 100 kronor per månad. Månadsavgiften läggs på din fjärrvärmefaktura.

Intresserad?
Kontakta oss på 060-19 20 80 eller skriv ut ett avtal nedan och skicka in till oss:

Sundsvall Energi
851 85 Sundsvall

Serviceavtal privat 2019
Produktblad Serviceavtal 2019
Avtalsvillkor serviceavtal

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer