Hoppa till huvudinnehållet

Rörligt pris och anvisat pris

Rörligt pris
Ett rörligt pris är för dig som vågar chansa för att få ett lägre elpris. Med rörligt pris följer ditt pris upp- och nedgångarna via Svenska Kraftnät. Elpriset bestäms månadsvis och baseras på det volymvägda genomsnitt av den gångna månadens spotpris på el från Nord Pool. Historiskt sett har det rörliga priset varit lägre, men det kan variera från månad till månad.  Påslaget är 5,0 öre/kWh inkl. moms och årsavgiften är 330 kronor.
Uppsägningstid: Innevarande månad + en kalendermånad.

Anvisat pris
Har du inte varit aktiv i ditt val av elavtal har du troligtvis ett anvisat pris. Du tjänar på att vara aktiv och välja antingen ett rörligt eller fast elavtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Det anvisade priset baseras på det rörliga priset med 22,4 öre/kWh i påslag och en månadsavgift på 59 kronor.
Uppsägningstid: 14 dagar.

 

Prisutveckling rörligt pris uppsägningstid 1 mån
Priser i öre/kWh (inklusive påslag, exklusive moms)

År/mån Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedelpris
2007 28 26,5 26,33 31 26,5 31 36 41,1 49 49,5 34,5
2008 49,9 43,6 36,4 47,3 44,6 62,9 64,7 70,3 79,1 68,4 61,9 55,9 57,1
2009 52 49,7 47,3 45,5 42,8 46,6 44,8 45,9 44,5 44,4 46,1 58,3 47,3
2010 75,30 101,00 66,75 50,64 47,15 48,16 51,2 48,58 54,27 55,28 61,36 91,71 62,62
2011 69,82 63,65 63,23 55,39 55,14 51,23 43,36 45,76 36,52 35,83 44,61 36,66 50,1
2012 39,32 50,53 31,58 33,17 31,79 29,32 18,32 27,43 30,56 35,93 35,23 44,90 34
2013 42,66 39,59 43,18 43,10 36,99 35,51 35,22 41,14 44,52 42,34 38,3 34,67 39,77
2014 34,80 32,21 28,89 30,24 37,34 36,77 34,85 39,14 40,76 36,06 36,37 36,61 35,34
2015 35,31 33,46 29,76 30,14 27,56 20,42 14,98 20,47 26,78 29,92 31,26 25,81 27,16
2016 35,88 25,69 28,31 28,37 30,15 39,37 35,10 37,32 35,96 43,64 48,98 39,72 35,71
2017 37,19 37,99 35,50 33,80 34,90 32,56 35,86 38,66 39,97 34,47 38,99 35,98 36,32
2018 39,52 47,67 55,53 50,91 43,37 55,58 65,55 70,01 62,08 56,39 60,93 63,62 55,93
2019 67,29 57,77 48,44 49,02 43,78 33,71 43,52 46,55 43,26 46,48 51,68 44,09 47,96
2020 30,95 21,79 16,31 11,10 15,72 16,03 14,39 23,92 36,81 26,82 13,00 23,95 20,89 
2021 51,84 51,17 31,74 31,87 45,39 40,14 58,44 64,18 62,41 29,95 60,19 76,74 50,33 
2022 36,51 33,71 29,31 59,06 60,55 57,65 28,25  

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in