Rörligt pris och anvisat pris

Rörligt pris
Ett rörligt pris är för dig som vågar chansa för att få ett lägre elpris. Med rörligt pris följer ditt pris upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen Nord Pool och du får ett nytt pris varje månad. Historiskt sett har det rörliga priset varit lägre, men det kan variera från månad till månad.  Påslaget är 5,0 öre/kWh inkl. moms och årsavgiften är 330 kronor.
Uppsägningstid: Innevarande månad + en kalendermånad.

Rörligt pris (uppsägningstid 12 månader)
Väljer du rörligt pris med 12 månaders uppsägningstid får du lägre påslag, än vanligt rörligt pris! Detta pris följer marknadsutvecklingen och kan vara både billigare och dyrare än ett fast pris beroende på marknadsläget. Rörligt pris med 12 månaders uppsägningstid låter dig ha ett lägre påslag än det vanliga rörliga priset, istället har du en uppsägningstid på 12 månader om du, mot förmodan, skulle vilja byta elleverantör. Påslaget är 3,0 öre/kWh inkl. moms och årsavgiften är 330 kronor.
Uppsägningstid: Innevarande månad + tolv kalendermånader.

Rörligt prova på 3 månader
Är du ny kund eller har en ny anläggning får du prova oss i tre månader med el till inköpspris! Detta elavtal har varken påslag eller årsavgift och har ett rörligt pris som grund. Är du nöjd med oss så behöver du inte göra någonting, efter att tre månader har gått övergår avtalet till ett rörligt pris med 4,0 öre/kWh i påslag och en årsavgift på 330 kronor.
Uppsägningstid: Innevarande månad + en kalendermånad.

Anvisat pris
Har du inte varit aktiv i ditt val av elavtal har du troligtvis ett anvisat pris. Du tjänar på att vara aktiv och välja antingen ett rörligt eller fast elavtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Det anvisade priset baseras på det rörliga priset med 22,4 öre/kWh i påslag och en månadsavgift på 59 kronor.
Uppsägningstid: 14 dagar.

 

Prisutveckling rörligt pris
Priser i öre/kWh (inkl. påslag)

* Exklusive moms och energiskatt
** Inklusive moms och energiskatt

Månad 2015 2016 2017 2018
* ** * ** * ** Exkl. moms Inkl. moms
Januari 35,31  80,89 35,88 81,35 37,19 83,36 39,52 49,40
Februari 33,46  78,58 25,69 68,61  37,99  84,36  47,67 59,59
Mars 29,76 73,95 28,31 71,89  35,50  81,25 55,53 69,41
April  30,14  74,43  28,37  71,96  33,80  79,13 50,91 63,64
Maj  27,56  71,20  30,15 74,19  34,90  80,50 43,37 54,21
Juni  20,42  62,28 39,37 85,71  32,56  77,58 55,58 69,48
Juli  14,98  55,48  35,10  80,38  35,86  85,45 65,55 81,94
Augusti  20,47  62,34  37,32  83,15  38,66  88,95
September  26,78 70,23  35,96  81,45  39,97  90,59
Oktober  29,92 74,15  43,64  91,05  34,47  83,71
November  31,26 75,83  48,98  97,73  38,99  89,36
December  25,81 69,01  39,72  86,15  35,98  85,60
Årsmedelpris 27,16 70,70 35,71 81,12  36,32   84,15 
Månad 2011 2012 2013 2014
* **
Januari 69,82 122,64 39,32 85,4 42,66 89,95 34,8 80,13
Februari 63,65 114,94 50,53 99,41 39,59 86,11 32,21 76,89
Mars 63,23 114,41 31,58 75,73 43,18 90,6 28,89 72,74
April  55,39 104,61 33,17 77,71 43,1 90,5 30,24 74,43
Maj 55,14 104,3 31,79 75,99 36,99 82,86 37,34 83,3
Juni 51,23 99,41 29,32 72,9 35,51 81,01 36,77 82,59
Juli 43,36 89,58 18,32 59,15 35,22 80,65 34,85 80,19
Augusti 45,76 92,58 27,43 70,54 41,14 88,05 39,14 85,55
September 36,52 81,03 30,56 74,45 44,52 92,28 40,76 87,58
Oktober 35,83 80,16 35,93 81,16 42,34 89,55 36,06 79,7
November 44,61 91,14 35,23 80,29 38,3 84,5 36,37 82,09
December 36,66 81,2 44,9 92,38 34,67 79,96 36,61 82,39
 Årsmedelpris 50,1 98 34 78,76 39,77 86,34 35,34 80,63
Månad 2007 2008 2009 2010
* ** * ** * ** * **
Januari 49,9 96,13 52 100,25   75,30 129,13
Februari 43,6 88,25 49,7 97,38 101 161,25
Mars 28 68,13 36,4 79,25 47,3 94,38 66,75 118,44
April 26,5 66,25 47,3 92,88 45,5 92,13 50,64 98,3
Maj 26,33 66 44,6 89,5 42,8 88,75 47,15 93,94
Juni 31 71,88 62,9 112,38 46,6 93,5 48,16 95,2
Juli 26,5 66,25 64,7 114,63 44,8 91,25 51,2 99
Augusti 31 71,88 70,3 121,63 45,9 92,63 48,58 95,73
September 36 78,13 79,1 132,63 44,5 90,88 54,27 102,84
Oktober 41,1 84,5 68,4 119,25 44,4 90,75 55,28 104,09
November 49 94,38 61,9 111,13 46,1 92,88 61,36 111,69
December 49,5 95 55,9 103,63 58,3 108,13 91,71 149,64
Årsmedelpris 34,5 76,25 57,1 105,13 47,3 94,38 62,62 113,27

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer