Sveriges längsta broledning för fjärrvärme

Tisdagen den 22 november driftsattes Sveriges längsta broledning för fjärrvärme. Fjärrvärmeledningen, som är 1,7 kilometer, ger oss möjlighet att koppla ihop huvudnätet från ledningarna i Skönsberg över fjärden för inkoppling på den södra sidan, vilket bidrar till att ytterligare trygga värmeförsörjningen till Skönsmon och Östermalm. Broledningen gör det även möjligt att i framtiden bygga ut fjärrvärmeledningen till Njurundabommen.

Driftsättningen innebär bland annat att fler Sundsvallsbor kan erbjudas fjärrvärme som uppvärmningsalternativ samt att kunderna säkras en tryggare värmeleverans. Ledningsdragningen möjliggör även ett framtida energisamarbete med industrierna på den södra delen av Sundsvall – en broledning med många vinster.

 

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer