Hoppa till huvudinnehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för sundsvallenergi.se

Sundsvall Energi står bakom denna webbplats och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sundsvall Energi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sundsvallenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, vänligen mejla: info@sundsvallenergi.se alternativt ring oss på 060-19 22 00.

Svarstiden är normalt en arbetsdag (mån-fre).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på info@sundsvallenergi.se för att lämna dina synpunkter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning av alternativa hjälpmedel och verktyg

·       Webbplatsen har brister för användare som inte kan använda en traditionell mus. Huvudmenyn går ej att navigera med tangentbordet. Det saknas möjlighet att hoppa över återkommande innehåll.
·       Webbplatsen har ett genomgående problem med en avsaknad av alt-texter och beskrivningar av foton. Det finns även ett antal foton med text i som ej finns beskrivet i uppläsbar text. Detta gör att skärmläsare missar viktig information.
·       Webbplatsen har problem med otydliga rubriker, länkar och språk som gör att viss information är svårtolkad.
·       Det finns kontrastproblem på webbplatsen som gör vissa knappar svåra att använda och vissa texter är svåra att läsa.
·       På viktiga formulär får användaren ingen indikation på att informationen som fyllts i är felaktig. Fält har även andra brister, som avsaknad av autocomplete-funktion.
·       Vår års-och hållbarhetsredovisning för 2021 är inte en tillgänglighetsanpassad PDF.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2022-12-31.

Hur vi testat webbplatsen

Oh My Interactive AB har gjort en oberoende granskning av sundsvallenergi.se. För granskningsrapport kontakta Oh My.

Senaste bedömningen gjordes av Sundsvall Energis kommunikationsavdelning:  2022-06-01

Webbplatsen publicerades: Maj 2015

Redogörelsen uppdaterades: 2022-06-01

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in