Vår verksamhet bidrog till att minska utsläppen under 2017 motsvarande

12 978 varv runt jorden med bil. Det kallar vi klimatsmart!

Sundsvall Energi minskade koldioxidutsläppen med 98 800 ton

Sundsvall Energis verksamhet bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 98 800 ton koldioxid under 2017, vilket är lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under nio månader.
Det visar klimatbokslutet som genomförts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

Läs mer
  • Välj riktigt bra service

    Vi vill göra livet enklare för våra kunder. Funderar du på vilket elavtal som passar dig bäst eller vill du ha en förklaring till din faktura? Detta och mycket mer kan vi svara på.

E-faktura

Sundsvall Energi erbjuder i dagsläget inte autogiro. Vi hänvisar istället till e-faktura som du beställer själv via din egna internetbank.

Kontakta oss vid frågor

Fast elavtal

Ett fast elpris ger dig en trygghet då du vet vilket pris du betalar för varje förbrukad kilowattimme, oavsett vad som händer på elmarknaden.

Läs mer

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Av den anledningen vill vi informera dig om en viktig förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

Läs mer

Du som är medlem hos Kundkraft

Om du har frågor om ditt medlemskap, avtal eller uppsägning, kontakta Kundkraft: medlemsservice@kundkraft.se eller tfn: 0770-175400. Gäller det frågor om fakturor från Sundsvall Energi, kontakta oss på: info@sundsvallenergi.se eller tfn: 060-192080.