Sundsvall Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med 111 700 ton CO2e under 2018

Tillsammans ger vi Sundsvall energi

Sundsvall Energis års- och hållbarhetsredovisning har publicerats

Nu finns Sundsvall Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2018 att läsa. Rapporten visar bland annat ett resultat efter finansiella poster på 49 MSEK, vilket är 3 MSEK bättre än budgeterat.

- Det känns mycket glädjande att återigen leverera ett starkt och stabilt ekonomiskt resultat, detta trots sänkta fjärrvärmepriser och ökade produktionskostnader i samband med den snörika vintern, säger Anders Jonsson, VD vid Sundvall Energi.

Läs mer
  • Välj riktigt bra service

    Vi vill göra livet enklare för våra kunder. Funderar du på vilket elavtal som passar dig bäst eller vill du ha en förklaring till din faktura? Detta och mycket mer kan vi svara på.

E-faktura

Sundsvall Energi erbjuder e-faktura som är enkelt, smidigt och bra för miljön med minskad pappersåtgång och transport. E-faktura beställer du själv via din egna internetbank.

Läs mer

Fast elavtal

Ett fast elpris ger dig en trygghet då du vet vilket pris du betalar för varje förbrukad kilowattimme, oavsett vad som händer på elmarknaden.

Läs mer

Du som är medlem hos Kundkraft

Vid frågor om ditt medlemskap, avtal eller uppsägning, kontakta Kundkraft: medlemsservice@kundkraft.se eller tfn: 0770-175400. För fakturafrågor, kontakta oss på: info@sundsvallenergi.se eller tfn: 060-192080.

Serviceavtal

Börjar er fjärrvärmecentral att bli till åren? Upptäck fördelarna med serviceavtal, luta dig tillbaka och låt oss sköta din central!

Läs mer