Ditt lokala energibolag

Tillsammans ger vi Sundsvall energi

Beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby

Sundsvall Energis styrelse har beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby. Projektet innebär en utbyggnad av befintligt fjärrvärmenät från badhuset i Kvissleby till Njurundabommens centrum via en tre kilometer lång fjärrvärmeledning.

Läs mer
  • Välj riktigt bra service

    Vi vill göra livet enklare för våra kunder. Funderar du på vilket elavtal som passar dig bäst eller vill du ha en förklaring till din faktura? Detta och mycket mer kan vi svara på.

E-faktura

Sundsvall Energi erbjuder i dagsläget inte autogiro. Vi hänvisar istället till e-faktura som du beställer själv via din egna internetbank.

Kontakta oss vid frågor

”Om krisen eller kriget kommer”

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. För andra året i rad arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, - Krisberedskapsveckan. Kampanjen sätter fokus på vad vi människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Läs mer

Fast elavtal

Ett fast elpris ger dig en trygghet då du vet vilket pris du betalar för varje förbrukad kilowattimme, oavsett vad som händer på elmarknaden.

Läs mer

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Av den anledningen vill vi informera dig om en viktig förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

Läs mer